Privacyverklaring

image

Het nut van een privacyverklaring

Als organisatie is het van belang dat u betrokkenen van wie u persoonsgegevens verwerkt, informeert over de verwerking. Op deze manier bent u als organisatie transparant en wekt u vertrouwen naar uw klanten. Naast de hiervoor genoemde voordelen is het ook eenmaal bij wet verplicht. De makkelijkste manier om betrokkenen over de verwerking te informeren is een privacyverklaring.

Informatieverstrekking
Als verwerkersverantwoordelijke bent u verplicht om de betrokkenen te informeren over de verwerking. Artikel 13 AVG stelt deze verplichting. Volgens dit artikel dient in ieder geval het volgende verstrekt te worden:

• De identiteit en contactgegevens van de verwerkersverantwoordelijke;
• De contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming (indien van toepassing);
• De verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrond van de; persoonsgegevensverwerking;
• De categorieën van ontvangers;
• Met welk derde land of internationale organisatie de gegevens worden gedeeld (indien van toepassing);
• De bewaartermijn van de gegevens
• De mogelijkheid om inzage, rectificatie of wissing van de persoonsgegevens te verzoeken door de betrokkene.
• De mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
• Een globale omschrijving van de beveiliging van de verzamelde gegevens

Privacyverklaring
Via een privacyverklaring (ook wel privacystatement genoemd) kunt u de bovenstaande elementen communiceren naar de betrokkenen. Een privacyverklaring kan aan de betrokkenen verstrekt worden aan het begin van de dienstverlening, maar ook gepubliceerd worden op uw openbare website, zodat deze voor iedereen toegankelijk is.

Wij reageren doorgaans binnen 1 werkdag op uw bericht.

Bedankt, uw bericht is verzonden.

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty