De AVG versus het medisch dossier

Het medisch dossier

De AP geeft opheldering

Met de intreding van de AVG hebben betrokkenen het recht om hun gegevens te laten verwijderen. De vraag bestond of dit ook geldt voor het medisch dossier. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zich hierover uitgesproken. Naast de AVG dient er ook rekening gehouden te worden met nationale wetgeving zoals de Wgbo. Wanneer een betrokkene een verzoek tot verwijdering indient, kan een zorgverlener schriftelijk motiveren waarom niet aan het verzoek gehoor wordt gegeven. Hiervoor staat een maand, maar kan vanwege de complexiteit van het verzoek verlengd worden tot 3 maanden. Het is overigens voorstelbaar dat er ten dele gehoor aan het verzoek wordt gegeven door een aantal documenten die niet bewaard hoeven te worden te verwijderen.

Wij reageren doorgaans binnen 1 werkdag op uw bericht.

Bedankt, uw bericht is verzonden.

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty