AVG in het onderwijs

Aandacht voor privacy in het onderwijs

Scholen hebben met ingang van de AVG meer verantwoordelijkheid gekregen, als het gaat om verwerken van persoonsgegevens van leerlingen.

De eerste stap is om alle gegevensstromen in kaart te brengen. Een register van verwerkingen helpt om een goed overzicht te verkrijgen van alle gegevens die verwerkt worden en met welk doel dat gedaan wordt. Tijdens de inrichting van een register van verwerkingen toetst u direct de rechtmatigheid van de verwerking en met wie u gegevens deelt.


Uw naam

Uw e-mail

Uw bericht

Functionaris Gegevensbescherming Verplicht Scholen verwerken gegevens van leerlingen dat als een kwetsbare categorie wordt aangemerkt
Register van verwerkingen Verplicht/sterk aanbevolen Met een register van verwerkingen worden alle gegevensstromen in kaart gebracht.
Informatiebeveiligingsbeleid Sterk aanbevolen Maak en hanteer een beleid om informatie te beschermen.
Verwerkersovereenkomsten Verplicht Maak afspraken met andere partijen over gegevensbescherming
(Data)Privacy Impact Assessment Verplicht/Sterk aanbevolen Zorg dat toetsingsprogramma’s en leerlingvolgsystemen aan alle privacy-eisen voldoen.
Privacyverklaring Sterk aanbevolen Wees transparant naar leerlingen en ouders

Wij werken al voor:

Wij reageren doorgaans binnen 1 werkdag op uw bericht.

Bedankt, uw bericht is verzonden.

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty